BOHDÍKOV, Fotbalové hřiště

Velká atrakce "PRAVĚK".