BOHDÍKOV, Hasičská zahrada

Dětské aktivní centrum "POHÁDKOVÝ SVĚT".