HOSTICE, Fotbalové hřiště - SDH

Atrakce "TROPIC".