JANOV, Kulturní areál - Dětský den

Atrakce "PRAVĚK", "MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ".