BOHDÍKOV, HASIČSKÝ AREÁL

Velká atrakce "MOŘSKÝ SVĚT".